ผู้ชนะอันดับที่ 1 – 4 จากการแข่งขัน Pokemon TCG Town League ครั้งที่ 1 รอแข่งขันรอบ 64 คนสุดท้าย

 1. อัครวัช สมไกรสีห์
 2. พีรัฐกรณ์ จันทนันท์
 3. มนุสสร ทองด้วง
 4. ธนัช รัตนะพิสิฐ

ผู้ได้รับสิทธิจากการแข่งขัน Pokemon TCG Gym Battle ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ในวงเล็บ ได้สิทธิจากร้าน)

*** ผู้ที่ได้รับ Playmat เป็นรางวัล สามารถรับของได้ภายในงาน Pokemon TCG Thailand Championship 2019 ในวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 1. สกล ปัญญาวชิโรกุล (ทวีศักดิ์)
 2. อัศวิน ของนา (In the box)
 3. Nuttapong Nuchprayoon (Nut Card)
 4. Wutthichai Sawatechindakul (Nut Card)
 5. ชนุตร์ ตันติเวชวุฒิกุล (Jakarade)
 6. Nuttacha Chuahom (P’N card game)
 7. Supakit Jamjumrus (P’N card game)
 8. ทีฆทรรศน์ โชติชูตระกูล (แสงมีน)
 9. Kanda Jongchanaborriboon (Soulblast)
 10. Wongkrit Jaitrum (Merlin board game cafe)
 11. Pitsanu Meejettana (Merlin board game cafe)
 12. Satira Thachaphon (Mega Panda)
 13. Nutdanai Putthasuwan (Mega Panda)
 14. Kittiphong Danpilaiporn (Alien Kiwi)
 15. เจษฎา แก้วศรีนวม (Rabby Smile)
 16. นครินทร์ ธำรงธีระกุล (Rabby Smile)
 17. มานิตย์ วรพจน์พิทักษ์ (Sit & Play board game cafe)
 18. สวรุด ​วิจิตร​สุคนธ์​ (Rock Room)
 19. รัชชานนท์ พูลกสิ (Rock Room)
 20. มานุชา ขำดี (CJR)
 21. เทวะ วงศ์บุญ (CJR)
 22. วรพล โหลว (Gambit)
 23. ณัฐวี นุชประยูร (Board Game Academy)
 24. ณัฐวุฒิ ทองมาก (Board Game Academy)
 25. Teeranai Jaidee (Play Space)
 26. Chonchanok Waitayacheva (Play Space)
 27. ธัญธวัชร์ ชูจิตงามสุวงษ์ (Hobby Bugong)
 28. ธิติ สุวรรณคำ (MVP card & mobile game)
 29. Ongarg Noyprasit (NX Gallery)
 30. สิทธิศักดิ์ วงศ์ชนะพิบูลย์ (Atomic Ant boardgame)
 31. Thanawat Chaiangnok (Poke Arena)
 32. Siwat Insatoon (Poke Arena)
 33. อสมา ว่านกระ (In the box)
 34. ธีร์ หริสมบัติ (Jakarade)
 35. Tuchchai Pinnaratip (Nut card)
 36. Jetnipat Cikitsombat (Nut card)
 37. Bhawin Teveyanun (Alien Kiwi)
 38. Tanabordee Teeranoraset (P’N card game)
 39. Puwarin Sutthisaen (HGHobbz)
 40. Supamid Sangproo (Merlin board game cafe)
 41. นฤเบศร์ ชัยวัฒน์โยธิน (Rock Room)
 42. ณฐกร พูนพิทักษ์ (Rock Room)
 43. วรัตด์ ศักดิ์สุนทรศิริ (แอดทอยส์)
 44. ณัฐวุฒิ มีแสง (Gundam RB)
 45. Tanabordee Teeranoraset (P’N card game)
 46. Pasut Asawapaithulsert (Hobby Bugong)
 47. Thanapat Saengkrajang (Nut Card)
 48. Sirus Chanrujipat (Nut Card)
 49. วิริทธิ์พล ทิพย์ไกรลาศ (Rabby Smile) * รับ Playmat
 50. ณภัทร ดังศรีพล (Rabby Smile)
 51. อรุษ ไพศาลเสถียรวงศ์ (Rabby Smile)
 52. Suparerk Satapomwiwat (Ojamacard)
 53. Supawit Suksudprasert (Ojamacard)
 54. Nitin Toncomesuk (Mega Panda) * รับ Playmat
 55. Yotee Jearanigoon (Mega Panda)
 56. Supanit Lerksaksri (Mega Panda)
 57. ศิลา ซิ้มเจริญ (Gambit Shop)
 58. Sarannat Thirakulsit (Play Space)
 59. Tawan Temjai (Play Space)
 60. วิชากร โลหะวิจิตรานนท์ (Board Game Academy)
 61. กิตติพงษ์ สุคันโฑ (Board Game Academy)
 62. Pongrut Lemongkol (NX Gallery) * รับ Playmat
 63. Pachara Attavichitchanyarak (NX Gallery)
 64. Pongsakorn Kaew-ngarm (NX Gallery)
 65. ชัยพฤกษ์ วุฒิบุญวัฒนา (Monnymon)
 66. ฐิติกร พจน์เสถียร (Atomic Ant)
 67. พิจักษณ์ สามงามยา (Sit & play boardgame cafe)
 68. กิตติพงศ์ แสงวณิช (Sit & play boardgame cafe)
 69. Adisorn Kietsamarn (Poke Arena)
 70. Chawan Kasemnet (Poke Arena)
 71. จอมศักดิ์ ศรีวับ (ทวีศักดิ์)
 72. สยุมภู ไข่ถาวร (กริชบอร์ดเกม)
 73. โกวิทย์ คงเชื้อ (อิน เดอะ บอกซ์)
 74. Tanit Palawat (Alien Kiwi)
 75. Chunchanok Prompatima (P’N card game)
 76. Kanisorn Jeerasinkul (P’N card game)
 77. วิทยา จิตต์สุวรรณ (Soulblast Card Shop)
 78. พชร รังสิโยภาส (Soulblast Card Shop)
 79. อภิณัฐ สุวรรณเสนีย์ (Hobby Bugong)
 80. ฐานิต ทรงเวชเกศม (My Magic)
 81. ปัณณวิชญ์ เชี่ยวสกล (My Magic)
 82. ภาสกร ประชาศิริสกุล (CJR)
 83. ​Parachris Jantanun (iPlay card shop)
 84. ณิชาภัทร​ สุวิชากรพงศ์ (iPlay card shop)
 85. Chayata Saecheng (Merlin boardgame & cafe)
 86. ธิติวุฒิ วิภากูล (MVP card & mobile)
 87. มานะ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ (MVP card & mobile)
 88. ธนกฤต จิตต์กระโทก (Level Up)
 89. ชายสิริ วงษ์พิทักษ์ (Rock Room)
 90. พรหมพิริยะ รังไสว (Rock Room)
 91. Benz Bungonsiri (Whitecat)
 92. อภิรักษ์ สุขจินดา (Gambit Shop)
 93. พีรณัฐ ศรีจันทึก (My Magic)
 94. Pitipat Promsangkaha (Mega Panda)
 95. Chokanun Charoenpornsawad (Mega panda)
 96. Pisit kittichaovanun (Nut Card) * รับ Playmat
 97. Witchu sangpornsriarun (Nut Card)
 98. Poonyapat leelalumlert (Nut Card)
 99. ธนิสร ชัยชนะศักดิ์​ (Hobby Bugong)
 100. โสฬส กำมเลศ (World Card Game)
 101. กิตติธัช เตชะรัตน์ (World Card Game)
 102. ณัฐวัสส์ อิ่มสุขศิลป์ (Ojamacard)
 103. วัจนกร สิริจันทรัตน์ (Ojamacard)
 104. อนิวรรต อำพล (Board Game Academy)
 105. ณัฐวุฒิ ฤกษ์เย็น (Board Game Academy)
 106. Setawut Ratanadechapitak (NX Gallery)
 107. Chonthacha Chotevoratechakorn (NX Gallery)
 108. ออมทรัพย์ เรืองฤทธิ์ (Atomic Ant boardgame)
 109. ศุภสัณห์ เสมอใจ (Monnymon)
 110. Natagorn Siritus (Poke Arena)
 111. Thanawut manosopon (Nut Card)
 112. Suwapitch dharakul (Nut Card)
 113. ณัฐิวุฒิ ตะนุสะ (My Magic)
 114. ภัทร ชูยิ้ม (My Magic)
 115. Pootipong Moonmol (P’N card game)
 116. Nipitpon Jantasrisawas (P’N card game)
 117. Amnard Kunprom (Alien Kiwi)
 118. ธนาดล ยงคุณาวุฒิ (Ojamacard)
 119. ชัยพัฒน์ บูรโสถิรุล (Ojamacard)
 120. จิรานุวัฒน์ ปลิวสุนทรรัตน์ (Rockroom)
 121. รัชพล ซื่อตรง (Rockroom)
 122. เอกรินทร์ ชมทรัพย์ (Monnymon)
 123. ปัญญพนต์ พัฒนาสุวรรณ (Meiji)
 124. ธีรภัทร จันทร์ภิวัฒน์ (Meiji)
 125. ศรัล คลี่สุวรรณ (Magic Dojo)
 126. อธิธัช ทองเมือง (Rabby Smile)
 127. จิรวุฒิ จิยาเพชร (Rabby Smile)
 128. อณุวัชร โสภณพนา (CJR)
 129. ปรัชญา วัฒนวราห์ (CJR)
 130. Amnuay Kunprom (Alien Kiwi)
 131. ชญานิน สุพรรณพรรค (แสงมีน)
 132. ณัฐวัสส์ ถาวรกุลทรัพย์ (Sit & Play boardgame cafe)
 133. มงคลพันธุ์ ผลชีวิน (Sit & Play boardgame cafe)
 134. นัฐพงค์ โพธิ์แดง (In the box)
 135. Ittichai Khemjariya (Mega Panda)
 136. Siripong Wanjai (iPlay Card Shop)
 137. Warapong Pradupkarn (iPlay Card Shop)
 138. Pran Kamjadpai (iPlay Card Shop)
 139. นิธิพงษ์ เจิมพันธ์นิช (Level up)
 140. อชิตพล พงษ์สุภา (Level up)
 141. Thongdech Sakprasart (Merlin boardgame & cafe)
 142. Teera Wattanachaisilp (Whitecat)
 143. ปณชัย ฉัตรนรัตนกุล (Gambit Shop)
 144. ฆฤณ อุ่นใจ (Boardgame Academy)
 145. Rawiphon Promsangkaha (Play Space)
 146. พงศ์​ภัทร​์​ พร​พิช​ณรงค์ (Play Space)
 147. บดินทร์ รุณรักษา (Monnymon)
 148. Apisit Vanichseni (NX Gallery)
 149. Manutsawee Sarnmoung (NX Gallery)
 150. เฉลิมชัย ถนอมรัตนา (Atomic Ant)
 151. สุทธิรัตน์ ปาลกะวงศ์ (Sit & Play boardgame)
 152. อรรจน์ บำรุงพงษ์ (Sit & Play boardgame)
 153. ชญานนท์ กิ่งคำ (My Magic)
 154. กมลชนก จันทวรรณ (Monnymon)
 155. Jakkawut Senatum (P’N card game)
 156. Nawawittaya Phakawatkon (P’N card game)
 157. อานันทเดช คูณสมพงษ์ (Soulblast)
 158. Sapon Chaichanasak (Poke Arena)
 159. Sitas Chuencher (Poke Arena)
 160. สเตฟาน ควิ้นท (Meiji)
 161. กฤตเมธ สันติวิวัฒนพงศ์ (Rabby Smile)
 162. สุพศิน ประกอบพานิช (Rabby Smile)
 163. ปรีดิวัฒน์ เก็จมยูร (In the box)
 164. Teerasak Narkthai (Mega Panda)
 165. Jirawit Jungvanicha (Mega Panda)
 166. ภาณุวัฒน์ ทองพูน (World Card Game)
 167. ภูชิต ดวงคำน้อย (World Card Game)
 168. Thatdanai Kiattikhunrat (iPlay card shop)
 169. ฉัตรมงคล เครือสุคนธ์ (Gambit Shop)
 170. Palin Techatanachai (NX Gallery)
 171. Natakarn Dusitakorn (NX Gallery)
 172. Noppawan Somkaisru (Play Space)
 173. กรวิชญ์ ฤกษ์งามสง่า (Atomic Ant)
 174. รักษิต หริจันทนะวงศ์ (Gundam RB)
 175. Patthadone Winyarat (P’N card game)
 176. Chanapat Duangpikul (P’N card game)
 177. ณวินร์ บุญวังทอง (Boardgame Academy)
 178. กิตติณัฐ ตะนุสะ (My Magic)
 179. Pannawich Tanchuang (Poke Arena)
 180. Anuchit Korakovida (Poke Arena)
 181. กิตติวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (Soulblast)
 182. ชาญชัย สุ่มนิล (CJR)
 183. เบญจพล ศิริวงศ์ดามพ์ (Rabby Smile)
 184. Apichok Tumsiri (Sit & Play)
 185. ญาณเทพ ประชุมชน (Meiji)
 186. สิรภัทร แสงสว่าง (Rock room)
 187. ชรินทร์ นฤภัย (In the box)
 188. ภาวินี เทศงาม (Animate)
 189. เมธาวี ภาคย์ภิญโญ (Animate)
 190. Rukpong Rattanasangchote (iPlay card shop)
 191. Adisak Tangsittiwiset (Mega Panda)
 192. Powtong Rainhirun (Mega Panda)
 193. ลูกโซ่ อดกลั้น (MVP Card Game)
 194. ชาคร หลาวเพชร (MVP Card Game)
 195. ธนกร เพิ่มพูล (Gambit Shop)
 196. ประภัสสร ตุ้มสังข์ทอง (Ojama Card)
 197. Sarawut Vongkhow (NX Gallery) * รับ Playmat
 198. Teeraphop Luechairam (NX Gallery)
 199. Manon Chantrarapirom (NX Gallery)
 200. ภูมิวิทย์ จตุรงคสัมฤทธิ์ (Atomic Ant)
 201. ณัฐพล กิจสถิตย์ (Ojamacard)
 202. สหัสวรรษ คล้ายเปรม (Ojamacard)
 203. อนุชา จำรัสแสง (World Card Games)
 204. ภคนันท์ ดวงแก้ว (World Card Games)
 205. จิรายุ หอมอรุณ (Magic Dojo)
 206. สุธี โรจน์จินทะเวส (My Magic)
 207. Sarayuth Sunantha (HG Hobbz)
 208. Varat tantapharak (Nut Card)
 209. สิรภัทร แสงสว่าง (Rock Room)
 210. พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ (Meiji)
 211. รัฐชาติ กาญจนกุล (Rabby Smile)
 212. สิทธิชัย พิณทอง (Rabby Smile)
 213. Jirat Charoenareeruk (iPlay card shop)
 214. Woraphong Abhinantavej (iPlay card shop)
 215. วิภาส กองศรีกุลดิลก (Boardgame Academy)